ب

م

پ

C

M

م


پ

پ

ت

پ

ت

<

آ و ن
ظ پ م
ش I ک
ب خ م
خ 4
ب &
س &
پ 1
ب &
م &
ک &

ا

<

<

<

ر

ج

ک

 


 • پ
 • ا

 • پ
  ذ
  ش

   

   

  ا

  ڈ

 • م